Versailles

Frankrigs største slot

Foran slottet

Foran Versailles slottet ses en stor forhøjning, som hedder Place d’Armes Her får man et godt indtryk af slottet forfra. Derefter går man ind gennem den første forgyldte gitterport, som bærer kongens våben. Bagved ligger "Ministregården", Cour des Ministre. På hver sin side af Ministrenes gård ses to aflange bygninger, Ailes des Ministres (ministerfløjen).

Dette var oprindelig 4 kvadratiske pavilloner opført af Le Vau til ministerierne med kontorer og boliger for embedsfol-kene. Disse fritstående pavilloner blev senere parvist bygget sammen til de nuværende fløje af Mansart.

 

Herefter kommer man til endnu en forgyldt gitterport, som adskiller ministregården fra den næste gård, som hedder Cour Royale (Kongegården). Den inderste gård i Versailles hedder marmorgården og er flot dekorerede. Her ses den op-rindelige jagthytte, som Versailles slottet har taget udgangs-punkt i. Dog kan man ikke se dette, da det er flot dekoreret. Dog er højden lavere end resten af slottet.

Tekstboks: Versailles facade
Slottets facade er 450 meter bred og dækker en del af udsynet til den store have bagved.
Tekstboks: Nedenunder: 
Den første gitterport samt den anden.