Versailles

Frankrigs største slot

Historie

I starten lå her et mindre jagtslot, som blev brugt af kong Ludvig d. 13. Dette blev bestilt af kongen i 1624 og opført  i 1630'erne. Sønnen, den senere kong Ludvig d. 14., kom som dreng til at holde meget af slottet, så da han som 23-årig blev konge, besluttede han sig for at bygge et stort slot på dette sted. Dette blev starten på Versailles slottet, som blev bygget op omkring det mindre jagtslot.

Hele hoffet og tjenerne blev med årerne flyttet ud til Versailles fra Louvre, som dengang var kongeslot. Versailles blev ikke kun til beboelse og arbejdsplads for en lille snæver kreds af kongefamilien og dens nærmeste medarbejdere. Mange fra aristokratiet, ministre, embedsmænd m.m. både boede og arbejde her.

 

Efter revolutionen i 1789, hvor kongefamilien blev taget til fange, blev slottet ikke benyttet  mere. Det forfaldt, da der ikke blev brugt mange penge på vedligeholdelse, og man overvejede at rive det ned. Engang imellem blev det dog brugt til ceremonielle formål.

 

Versailles traktaten om våbenstilstand, som endte 1. ver-denskrig, blev underskrevet i Spejlsalen. Det lykkedes efter 2. verdenskrig ved en stor indsamling og et lotteri at samle penge til den hårdt tiltrængte restaurering af slottet.

Versailles slottet som det så ud i 1668.

Tekstboks: Nærmest en by
I Versailles boede og arbejdede Konge-familien, ministre, embedsfolk, adlen og mange andre, så det var nærmeste en by med omkring 10.000 personer.

I slutning af 1660'erne begyndte arkitekten Le Vau at opføre de første fløje til slottet. Et lag bliver desuden bygget udenom det oprindelige jagtslot. Fra havefacaden er det gamle jagtslot helt skjult med en belægning af sandsten udsmykket med søjler, en balustrade med statuer og våbenskjolde.

Foran slottet i den inderste gård ligger den oprindelige del af Versailles (jagtslottet). Det kan kun ses ved at denne del af slottet ikke er så højt som resten af slottet. Gården blev pyntet med en marmorbelægning, forgyldte balkoner, marmorbuster og et stort forgyldt ur. Den blev logisk nok kaldt for marmorgården, og omkring denne ses kongen og dronningens private gemakker.

Ud mod haven (modsatte side af gården) ligger de store officielle rum, som f.eks. Spejlsalen, samt terrassen. Da arkitekten Mansart overtog arbejdet, begyndte han at tilføje de store symmetriske nord- og sydfløje. Førstnævnte kom til i 1689 og sidstnævnte i 1682.

Fra parken kan man se slottets bagside, som anses for at være flottere end forsiden af slottet. De flade tage på Versailles blev pyntet med balustrader med statuer.

Versailles slottet i 1722.

Tekstboks: Tyskland blev udråbt i Versailles
I 1871, da Paris var blevet besat af Prøjsen, efter krig med Frankrig, udråbte den tyske kejser Bismarck Tysklands enhed her under en ceromoni. 
Tekstboks: Berømte arkitekter
Flere berømte arki-tekter fik opgaven med at bygge Ver-sailles. Le Vau stod for selve bygninger-nes opførelse, male-ren Le Brun stod for indretningen og havearkitekten Le Notre stod for de grønne områder. Disse tre havde bygget et andet flot slot ved navn Vaux-le-Vicomte ved Paris. Le Vau døde før slottet blev færdigt, og arkitekten Mansart overtog arbejdet. 
Tekstboks: Kongerækken
Se en liste over kongerne i Frankrig
Klik her