Versailles

Frankrigs største slot

Haverne

Den kendte franske havearkitekt, Andre Le Notre, anlagde haven ved Versailles i perioden 1660-1670. Det er et af de bedste eksempler på fransk havekunst. Haven kan deles op i tre dele. Nærmest slottets vestside ses parterre-haven (1), som er delt op i flere mindre haver. Bag disse knap en kilometer væk fra slottet ses et stort vandbassin formet som et kryds. Det hedder Grand Canal / Petit Canal (2). Nord for dette og længst væk fra slottet ligger Trianonparken (3) og bag denne skoven.

Parterrehaven ligger mod vest lige bag slottet og den store terrassetrappe. Den er ca. 1 km2 og er delt op i en række mindre haver, som er symmetrisk anlagte og gennemskæres af stier. Overalt ses blomsterbede, hække, buske, vaser, vandbassiner, skulpturer og fontæner. Haven er anlagt i den klassiske franske strenge havestil med symmetiske former og kunstnerisk klippede buske m.m., men symmetrien er lidt blødt op af de mange statuer, vandbassiner og fontæner rundt omkring. Ca. i midten af parterrehaven ligger en flot cirkelrund kolonnade med marmorbuer tegnet af Mansart. Et orangerie ses også.(se sidetekst).

Der ses også flere flotte fontæner i haven. I den store Neptun fontæne i nordøst ses en hvid skulpturgrupper, som sender vand ud. Lige foran denne ligger et cirkelformet vandbassin med en drage, som hedder dragefontænen. Ved slottets bagside ligger to vandbassiner med forgyldte bronzefigurer. Latona fontænen er et mamorbassin, hvor der ses en statue af gudinden Latona. Apollon fontænen ligger mod vest og er udsmykket med forgyldte skulpturer. Her kommer der også engang imellem vand ud af figurerne.

Tekstboks: Orangeriet
I den sydlige del af Versailles på havesiden ses et stort orangerie. Det ligger under slottets niveau. Her ses mange træer og buske, bl.a. appelsin -og citrontræer. Disse placeres indendørs om vinteren.

2: Vandkanal (Grand Canal/Petit Canal) er en stor vandkanal ca. en km vest for slottet og har form som et kryds beliggende i et grønt område. Vandkanalen dominerer dette område og den længste side (1,6 km.) hedder Grand Canal. Den tværgående kanal hedder Petit canal (1 km.) og går parallet med slottets nordsyd. Vandkanalen blev bl.a. brugt til mange fester, da Ludvig d. 14. var konge.

3: Trianon-parken ligger nordvest for Parterre haven og er ca. samme størrelse. Navnet kommer efter denne haves to slotte, som hedder Grand Trianon og Petit Trianon (grand=stor, petit=lille). Desuden ses en kopi af en ældre landsby Hameau, som tidligere lå her. Trianon haven er delvist lavet i engelsk stil, som kom på mode i slutningen af 1700-tallet. Opbygningen var her langt mindre formelt end de strenge symmetriske anlagte franske haver.

Tekstboks: Mange træer og blomster.
Versailles er ikke kun meget stor arealmæssigt, men der er også mange træer og blomster. Der er 200.000 træer og ligeså mange blomster bliver plantet hvert år.

Landsbyen Le Hameau fik Dronning Marie-Antoinette opført i perioden 1783-1786. Der ses flere stråtækte bin-dingsværkhuse, en vandmølle og en bondegård. Dronningen ønskede at leve et enkelt liv langt væk fra de stive hofregler. Lidt herfra ses en anden mindre sø med en kunstig ø og et kærlighedstempel.

Tekstboks: Verdensarv
Både Versailles slottet og haverne blev i 1979 optaget på UNESCO liste over verdens arv.
Tekstboks: Landsbyen
Le Hameau er fortrinsvis bygget rundt om en større sø. Her ses bl.a. et fyrtårn og dronnin-gens hus, som var det største hus i landsbyen. Lands-byen er placet længst væk fra slottet i den nordlige ende af området.